Hygezine logoWeb

donthavetoB web

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
On alkanut ärsyttää lisääntyvä huonon kielen käyttö esimerkiksi lehtiartikkeleissa ja muissa vastaavissa. Siksi päätin nyt listata niistä pahimmat.
  1. Passiivin (pluskvam)perfektin kieltomuoto
Otetaan verbi ”tehdä”. Yllämainittu muoto kyseisestä verbistä olisi ”ei ollut tehty”. Tätä näkee kirjoitettavan muodossa ”ei oltu tehty, mikä on huonoa suomen kieltä. Perfektissä usein kirjoitetaan ”ei olla tehty”, kun pitäisi olla ”ei ole tehty”.
  1. Thaimaan illatiivi
Joskus sanan ”Thaimaa” illatiivimuotoa nähdään kirjoitettavan muodossa ”Thaimaaseen”, kun sen pitäisi olla ”Thaimaahan”. Eihän kukaan sano lähtevänsä ”Tšekinmaaseen” tai ”Ahvenanmaaseen. Sana ”Thaimaa on yhdyssana, joka muodostuu kahdesta osasta, ”Thai” + ”maa”, joista jälkimmäistä ei todellakaan taivuteta ”maaseen” vaan ”maahan”. Joten, ”Thai” + ”maa”+ ”han”. Muodon ”Thaimaaseen” kannattajat perustelevat valintaansa muodolla ”taivaaseen”. Mutta kun sen perusmuoto olisi ”taivas”, joten sitä taivutetaan eri tavalla, kuin Thaimaata.
  1. Relatiivipronominien ”joka” ja ”mikä” käyttö
”Tässä on puhelin, mikä on rikki”. Ei. Ei näin. Edellisessä esimerkissä sana ”mikä” pitäisi korvata sanalla ”joka”. Relatiivipronomini ”mikä” viittaa aina koko edeltävään lauseeseen, kun taas ”joka” viittaa välittömästi edeltävään sanaan. ”Tässä on puhelin, joka on rikki”. Noin sen pitäisi olla. Sitten. ”Vein eilen kissani lääkäriin, joka oli hyvä juttu”.Tuo tarkoittaa sitä, että se lääkäri oli hyvä juttu. Pitäisi kirjoittaa ”Vein eilen kissani lääkäriin, mikä oli hyvä juttu”. ”Mikä” viittaa myös superlatiivimuotoiseen pronominiin.
  1. Ne yhdyssanat!
Suomenkieli. Matka puhelin. Kirja kauppa. Sillointällöin. Ei näin. Yhdyssanat ja sanaliitot, ne, jotka huonoiten jäävät peruskoulun äidinkielen tunneilla päähän. Jos tästä aiheesta kirjoittaisin kaiken, mitä päässäni pyörii, kukaan ei jaksaisi lukea tätä. Joten tiivistetään: Suomen kieli, onko yhdyssana? Pistetään väliin ”-kin”. Suomenkin kieli, kuulostaako yhtään järkevältä? Kuulostaa. Kyseessä siis EI ole yhdyssana vaan sanaliitto. Matkapuhelin, matkakin puhelin, ei kuulosta järkevältä, siis ON yhdyssana.
  1. Ei futuuria suomessa
Toisin kuin vaikkapa englannissa (I will, I shall), ruotsissa (Jag ska, jag kommer att) tai ranskassa (Je vais aller), suomen kielessä ei ole erillistä futuuria, eli tulevaisuutta ilmaisevaa verbin aikamuotoa. Muoto ”tulen tekemään” on virheellinen, paitsi jos tekijä siirtyy ”tulla”-verbin mukaisesti paikasta toiseen. ”Kapteeni tulee pian kertomaan lisää” on oikein, jos kapteeni nimenomaan tulee johonkin tiettyyn paikkaan kertomaan lisää. Mikäli edellä mainitulla lauseella tarkoitetaan, että kapteeni kertoo lisää tulevaisuudessa, eli kohta, on lause virheellinen. Muoto ”tulla tekemään” on mitä luultavammin tullut ruotsin kielestä, jossa sanotaan ”jag kommer att bo i Stockholm”, ”asun (tulevaisuudessa) Tukholmassa”. Suomessa tulevaisuuden tapahtuma ilmaistaan preesensillä, mutta jos halutaa korostaa jonkin tapahtuvan tulevaisuudessa, voidaan käyttää viidettä aikamuotoa liittopreesensiä: ”Minä olen rakentava ruohonleikkurin”. Tämä saattaa kuulostaa liian viralliselta ja julistavalta, joten kannattaa pitäytyä tavallisessa preesensissä
  1. Oikea interrogatiivipronomini
Usein puhekielessä käytetään sanan ”kuka” asemesta sanaa ”ketä”, esim. ”Ketä toi on?”. Tämä ei käy päinsä, sillä sana ”ketä” on sanan ”kuka” partitiivimuoto.
  1. Teitittelyn pluskvamperfekti ja perfekti
Kun teititellään käyttäen monikon 2. persoonaa, perfektin ja pluskvamperfektin muodot ovat erilaiset kuin usealle henkilölle puhuttaessa. Oikea muoto on "te olette/olitte tehnyt", ei "te olette/olitte tehneet". Jälkimmäistä muotoa käytetään puhuteltaessa useampaa henkilöä.
  1. "Pystyy tehdä" et al.
Muoto "pystyn tehdä" on virheellinen. Tulisi käyttää muotoa "pystyn tekemään". Sama pätee mm. verbin "pyrkiä" kanssa; "pyrin tehdä" pyrin tekemään.
  1. Numeraaleista ja muista
Desimaalierotin ei ole piste vaan pilkku. Tuhaterotin ei ole piste tai pilkku vaan välilyönti. Eli näin: 2 563,95kaksituhatta viisisataakuusikymmentäkolme pilkku yhdeksänkymmentäviisi. Päivämäärässä ilman vuotta tulee kuukauden perään aina piste: 25.5., ja tarvittaessa pilkku tuolla tavalla. Kellonajoissa piste, ei kaksoispiste, eli 16.25.

Amppari pelkka WEB

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa